0884 233 790

Месечни отчети

17.04.2024 г.

Месечен отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2024 г.

15.03.2024 г.

Месечен отчет за изпълнение на бюджета към 29.02.2024 г.

23.02.2024 г.

Месечен отчет за изпълненение на бюджета към 31.01.2024 г.

24.01.2024 г.

Месечен отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2023 г.

29.12.2023 г.

Месечен отчет за изпълнение на бюджета към 30.11.2023 г.

20.11.2023 г.

Месечен отчет за изпълнение на бюджета към 31.10.2023 г.

13.10.2023 г.

Месечен отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2023 г.

12.09.2023 г.

Месечен отчет за изпълнение на бюджета към 31.08.2023 г .

07.08.2023 г.

Месечен отчет за изпълнение на бюджета към 31.07.2023 г.

31.07.2023 г.

Месечен отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2023 г.

07.06.2023 г.

Месечен отчет за изпълнение на бюджета към 31.05.2023 г.

09.05.2023 г.

Месечен отчет за изпълнение на бюджета към 30.04.2023 г.