0884 233 790

Месечни отчети

12.07.2024 г.

Месечен отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2024 г.

10.06.2024 г.

Месечен отчет за изпълнение на бюджета към 31.05.2024 г.

30.05.2024 г.

Месечен отчет за изпълнение на бюджета към 30.04.2024 г.

17.04.2024 г.

Месечен отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2024 г.

15.03.2024 г.

Месечен отчет за изпълнение на бюджета към 29.02.2024 г.

23.02.2024 г.

Месечен отчет за изпълнение на бюджета към 31.01.2024 г.

24.01.2024 г.

Месечен отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2023 г.

29.12.2023 г.

Месечен отчет за изпълнение на бюджета към 30.11.2023 г.

20.11.2023 г.

Месечен отчет за изпълнение на бюджета към 31.10.2023 г.

13.10.2023 г.

Месечен отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2023 г.

12.09.2023 г.

Месечен отчет за изпълнение на бюджета към 31.08.2023 г .

07.08.2023 г.

Месечен отчет за изпълнение на бюджета към 31.07.2023 г.

31.07.2023 г.

Месечен отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2023 г.

07.06.2023 г.

Месечен отчет за изпълнение на бюджета към 31.05.2023 г.

09.05.2023 г.

Месечен отчет за изпълнение на бюджета към 30.04.2023 г.