0884 233 790

РЪКОВОДСТВО


РЪКОВОДСТВО 

Кмет на община Садово: Димитър Здравков 
      

Приемен ден: вторник: 10:00 – 12:00 часа

Стая: 301

тел. 03118/22-50

e-mail: sadovo@sadovo.bg

 Заместник кмет на община Садово: Петър Георгиев
Приемен ден: сряда: 9:00 – 12:00 часа

Стая: 301
тел. 03118/22-50

e-mail: sadovo@sadovo.bg

                     

 

Секретар на община Садово:

централа тел.: 03118/26-01;

                       03118/21-71

e-mail: sadovo@sadovo.bg