0884 233 790

Публична информация

 

Декларация по Чл. 49 ал.1 т. 2 от ЗПК/част II. Интереси/ от Йордан Йорданов


Декларация по Чл. 49 ал.1 т. 2 от ЗПК/част II. Интереси/ от Йордан Иванов


Декларация по Чл. 49 ал.1 т. 2 от ЗПК/част II. Интереси/ от Асен Попов


Декларация по Чл. 49 ал.1 т. 2 от ЗПК/ча
ст II. Интереси/ от Станислав Панайотов


Декларация по Чл. 35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ /Част ІІ.Интереси/ от Христо Марков


Декларация по Чл. 35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ /Част ІІ.Интереси/ от Христо Атанасов


Декларация по Чл. 35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ /Част ІІ.Интереси/ от Стефан Стефанов

Декларация по Чл. 35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ /Част ІІ.Интереси/ от Павел Павлов


Декларация по Чл. 35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ /Част ІІ.Интереси/ от Красимир Юруков

Декларация по Чл. 35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ /Част ІІ.Интереси/ от Костадин Алексов


Декларация по Чл. 35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ /Част ІІ.Интереси/ от Йордан Йорданов

Декларация по Чл. 35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ /Част ІІ.Интереси/ от Веска Мирчева


Декларация по Чл. 35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ /Част ІІ.Интереси/ от Борислав Благоев

Декларация по Чл. 35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ /Част ІІ.Интереси/ от Борис Пешев


Декларация по Чл. 35 ал.1 т.2 от ЗПКОНПИ /Част ІІ.Интереси/ от Александър Александров


Декларация по Чл. 12 т. 1 от ЗПУКИ от Атанас Димитров Телчаров


Декларация по Чл.12 т.1 от ЗПУКИ от Веселина Христова Маркова


Декларация по Чл. 12 т. 1 от ЗПУКИ от Георги Благоев Йорданов


Декларация по Чл. 12 т.1 от ЗПУКИ от Георги Борисов Ташев


Декларация по Чл. 12 т. 1 от ЗПУКИ от Георги Кирилов Буков


Декларация по Чл. 12 т. 1 от ЗПУКИ от Георги Николов Керин


Декларация по Чл.12 т. 1 от ЗПУКИ от Димитър Христов Йорданов


Декларация по Чл. 12 т. 1 от ЗПУКИ от Зарко Здравков Давчев


Декларация по Чл. 12 т. 1 от ЗПУКИ от Калина Г. Стаменова


Декларация по Чл. 12 т. 1 от ЗПУКИ от Милен Атанасов Чолев


Декларация по Чл. 12 т. 1 от ЗПУКИ от Пенко Атанасов Бончев


Декларация по Чл. 12 т. 1 от ЗПУКИ от Полина Петрова Памукова


Декларация по Чл. 12 т. 1 от ЗПУКИ от Серьожа Ат. Апостолов


Декларация по Чл. 12 т. 1 от ЗПУКИ от Спас Атанасов Колев

Декларация по Чл. 12 т. 1 от ЗПУКИ от Теодора П. Стефанова

Декларация по Чл. 12 т. 1 от ЗПУКИ от Тодор Георгиев Комсийски


Декларация по Чл. 12 т. 1 от ЗПУКИ от Христо Георгиев Кирев


Декларация по Чл.12 т.2 от ЗПУКИ от Атанас Димитров Телчаров

Декларация по Чл.12 т.2 от ЗПУКИ от Веселина Христова Маркова

 

Декларация по Чл.12 т.2 от ЗПУКИ от Георги Благоев Йорданов

Декларация по Чл.12 т.2 от ЗПУКИ от Георги Борисов Ташев

Декларация по Чл.12 т.2 от ЗПУКИ от Георги Кирилов Буков

Декларация по Чл.12 т.2 от ЗПУКИ от Георги Николов Керин

Декларация по Чл.12 т.2 от ЗПУКИ от Димитър Христов Йорданов

Декларация по Чл.12 т.2 от ЗПУКИ от Зарко Здравков Давчев

Декларация по Чл.12 т.2 от ЗПУКИ отКалина ГеоргиеваСтаменова

Декларация по Чл.12 т.2 от ЗПУКИ от Милен Атанасов Чолев

Декларация по Чл.12 т.2 от ЗПУКИ от Пенко Атанасов Бончев

Декларация по Чл.12 т.2 от ЗПУКИ от Полина Петрова Памукова

Декларация по Чл.12 т.2 от ЗПУКИ от Серьожа Атанасов Апостолов

Декларация по Чл.12 т. 2 от ЗПУКИ от Спас Атанасов Колев

Декларация по Чл.12 т.2 от ЗПУКИ от Теодора Петрова Стефанова

Декларация по Чл.12 т.2 от ЗПУКИ от Тодор Георгиев Комсийски

Декларация по Чл.12 т.2 от ЗПУКИ от Христо Георгиев Кирев