0884 233 790

Състав на Общински съвет

 

Общински съвет – Садово  мандат  2019-2023 г.

 

1. Атанас Телчаров

2. Васка Атанасова

3. Веселина Маркова

4. Георги Йорданов

5. Георги Буков

6. Димитър Йорданов

7. Иванка Христева

8. Ирина Диновска

9. Калина Стаменова

10. Никола Пенчев

11. Пенко Бончев

12. Петър Петковски

13. Серьожа Апостолов

14. Спас Панев

15. Станислав Панайотов

16. Теодора Стефанова

17. Христо Кирев