0884 233 790

Състав на Общински съвет-Садово

 

Общински съвет – Садово  мандат  2023-2027 г.

 

 1. Атанас Телчаров

 2. Атанас Ангелов

 3. Георги Йорданов

 4. Георги Буков

 5. Димитър Йорданов

 6. Евгени Тачев

 7. Иванка Христева

 8. Милко Хаджиев

 9. Никола Мандев

10. Никола Пенчев

11. Никола Тодоров

12. Пенко Бончев

13. Спас Панев

14. Теодора Стефанова

15. Тодорка Апостолова

16.  Тошо Георгиев

17. Христо Кирев