0884 233 790

Ръководство общински съвет

Ръководство Общински съвет

 Председател: Атанас Д. Телчаров

 

Приемен ден:сряда: от 09.00 до 12.00 часа

Стая: 401

тел. 03118/23-30

e-mail: obs_sadovo2015@abv.bg