За контакти:
централа тел.: 03118/26-01; 21-71
тел. на кмета: 03118/22-50
факс: 03118/25-00
e-mail: sadovo@sadovo.bg
e-mail: obsadowo@abv.bg

<


Населени места

 

гр. САДОВО   за контакти
   
с. Ахматово за контакти:
тел. кметство: 03110/21-42
тел. на кмета: 03323/23-70
 
с. Богданица за контакти:
тел. кметство: 031108/325
тел. на кмета: 031108/221
 
с. Болярци  за контакти:
тел. кметство: 03323/23-23
тел. на кмета: 03323/22-21
 
с. Караджово за контакти:
тел. кметство: 03102/22-65
тел. на кмета: 03102/22-21
 
с. Катуница  за контакти:
тел. кметство: 03117/22-47
тел. на кмета: 03117/22-50
 
с. Кочево за контакти:
тел. кметство: 03118/21-53
тел. на кмета: 03118/22-83
 
с. Милево за контакти:
тел. кметство: 03103/22-29
тел. на кмета: 03103/22-21
 
с. Моминско за контакти:
тел. кметство: 03102/25-85
 
с. Поповица за контакти:
тел. кметство: 03110/22-94
тел. на кмета: 03110/21-50
 
с. Селци за контакти:
тел. кметство: 03110/23-56
тел. на кмета: 03110/21-59
 
с. Чешнегирово   за контакти:
тел. кметство: 03118/24-13
тел. на кмета: 03118/26-11