За контакти:
централа тел.: 03118/26-01; 21-71
тел. на кмета: 03118/22-50
факс: 03118/25-00
e-mail: sadovo@sadovo.bg
e-mail: obsadowo@abv.bg

Добре дошли                                                       


Добре дошли в уеб сайта на
ОБЩИНА САДОВО

 



Новини

От 01.01.2013 г. размерът на данъка при възмездно придобиване на имущество в Община Садово е 3 %, вкл. и при замяна.

Обява във връзка с подаване на документи за служба в доброволния резерв


Съобщение във връзка с предстоящите през есента избори за местна власт


Годишен отчет на ЦОП-Садово за дейността си през 2014 г.


Стартира данъчна кампания за 2015 г.

Отбелязване на МЕЖДУНАРОДИЯТ ДЕН НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА - 1 ОКТОМВРИ, в местността "Мъртвицата" с.Поповица

Затруднено движение по пътя с.Богданица - с.Конуш

 

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА - АКТУАЛНО

Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при община САДОВО - АКТУАЛНО



Може да изпращате въпроси, мнения, предложения, жалби, сигнали за корупция, похвали и т.н. към общинската администрация от меню Контакти.

Община

 

  Община Садово е ситуирана в Тракийското поле и това определя структурата на селскостопанското производство. Заема площ от 193 кв. км и представлява 0,17% от територията на страната.

Община Садово се състои от 1 град – Садово, обединяващ икономическите, административните и културно-просветни функции и 11 села – Ахматово, Богданица, Болярци, Караджово, Катуница, Кочево, Милево, Моминско, Поповица, Селци и Чешнегирово. Населението на Общината възлиза на 15 115 жители (ГРАО,2014-08-15).


  Град Садово възниква
в периода 1365-1390 г., като градчето е било образувано от турски заселници, преселени в Тракия, още по времето на султаните-завоеватели на България - Мурад I (1362-1389) и Баязид I Йълдъръм (1389-1402). 

Най-ранното сведение за съществуването му се съдържа в подробния регистър на акънджиите от 1472 г., където е споменато под името село "Чешнегир" от нахията "Филибе" (Плоедив).